Sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych

ważenie silosów

Pomiar materiału i kontrola procesu produkcyjnego

System ważenia zbiorników

Zbiornik/silos/wieża materiałowa/kocioł reakcyjny/naczynie reakcyjne/zbiornik oleju/zbiornik magazynowy/zbiornik mieszający

Dokładna kontrola zapasów

 

Ważenie o wysokiej precyzji, niezależne od kształtu zbiornika, temperatury i materiału.
Przedsiębiorstwa korzystają z dużej liczby zbiorników magazynowych i dozujących w procesie magazynowania i produkcji materiałów.Zwykle są dwa problemy, jeden to pomiar materiałów, drugi to kontrola procesu produkcyjnego.Zgodnie z naszą praktyką, zastosowanie modułów wagowych może lepiej rozwiązać te problemy.Niezależnie od tego, czy jest to kontener, lej zasypowy czy reaktor, plus moduł ważący, może stać się systemem ważącym.Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy wiele kontenerów jest zainstalowanych obok siebie lub gdy miejsce jest wąskie.W porównaniu z wagami elektronicznymi, zakres i wartość podziału wag elektronicznych mają określone specyfikacje, natomiast zakres i wartość podziału systemu ważącego złożonego z modułów wagowych można ustawić zgodnie z potrzebami w zakresie, na jaki pozwala urządzenie.
Kontrolowanie poziomu materiału poprzez ważenie jest obecnie jedną z najdokładniejszych metod kontroli zapasów i umożliwia pomiar w zbiorniku substancji stałych, cieczy, a nawet gazów o wysokiej wartości.Ponieważ czujnik wagowy zbiornika jest zainstalowany na zewnątrz zbiornika, ma przewagę nad innymi metodami pomiarowymi w pomiarze materiałów korozyjnych, wysokotemperaturowych, zamarzniętych, o słabym przepływie lub niesamopoziomujących.

Cechy

1. Na wyniki pomiarów nie ma wpływu kształt zbiornika, materiał czujnika ani parametry procesu.
2. Można go montować na kontenerach o różnych kształtach i wykorzystać do doposażenia istniejącego wyposażenia.
3. Nieograniczony miejscem, elastycznym montażem, wygodną konserwacją i niską ceną.
4. Moduł wagowy montowany jest w punkcie podparcia kontenera, nie zajmując dodatkowej przestrzeni.
5. Moduł wagowy jest łatwy w utrzymaniu.W przypadku uszkodzenia czujnika śrubę podporową można wyregulować w celu podniesienia korpusu wagi, a czujnik można wymienić bez demontażu modułu wagowego.

Funkcje

Przedsiębiorstwa naftowe, chemiczne, metalurgiczne, cementowe, zbożowe i inne przedsiębiorstwa produkcyjne oraz działy zarządzania takimi produktami wymagają, aby pojemniki i leje zasypowe do przechowywania tych materiałów spełniały funkcję pomiaru i dostarczały informacji o masie obrotu materiałami, takich jak objętość wejściowa, głośność wyjściowa i głośność balansu.System ważenia zbiorników realizuje ważenie i pomiary zbiornika poprzez połączenie wielu modułów wagowych (czujników wagowych), wielokierunkowych skrzynek przyłączeniowych (wzmacniaczy), przyrządów wyświetlających i wyjściowych wielotorowych sygnałów sterujących, kontrolując w ten sposób system.
Zasada działania ważenia ciała: zbierz masę zbiornika za pomocą modułów ważących umieszczonych na nogach zbiornika, a następnie prześlij dane z wielu modułów ważących do urządzenia za pośrednictwem skrzynki przyłączeniowej z wieloma wejściami i pojedynczym wyjściem.Przyrząd może wyświetlać masę systemu ważącego w czasie rzeczywistym.Do przyrządu można również dodać moduł przełączający w celu sterowania silnikiem podającym zbiornika za pomocą przełącznika przekaźnikowego.Przyrząd może również wysyłać sygnały RS485, RS232 lub analogowe w celu przesyłania informacji o masie zbiornika do sterownika PLC i innego sprzętu sterującego, a następnie sterownik PLC wykonuje bardziej złożone sterowanie.
Systemy ważenia zbiorników mogą mierzyć zwykłe ciecze, ciecze o wysokiej lepkości, materiały mielone, lepkie materiały sypkie i pianki itp. Nadaje się do systemów ważenia reaktorów przeciwwybuchowych w przemyśle chemicznym, systemów dozowania w przemyśle paszowym, systemów mieszania i ważenia w przemyśle naftowym , system ważenia reaktorów w przemyśle spożywczym, system ważenia dozowania w przemyśle szklarskim itp.

ważenie zbiorników
ważenie zbiornika-2